ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA REMONT DZWONNICY

ZAPYTANIE OFERTOWE
"REMONT DZWONNICY KOŚCIOŁA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W WIECZFNI KOŚCIELNEJ"

ZAMAWIAJĄCY:  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Biskupa i Męczennika w Wieczfni Kościelnej
                                Wieczfnia Kościelna 97, 06-513 Wieczfnia Kościelna
                                 NIP: 5691571043 REGON: 040069874

 

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:  Remont Dzwonnicy Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieczfni Kościelnej

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

  1. Termin składania ofert do dnia 16.07.2024
  2. Dopuszcza się złożenie ofert wyłącznie w formie papierowej (za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Biskupa i Męczennika w Wieczfni Kościelnej Wieczfnia Kościelna 97 06-513 Wieczfnia Kościelna
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

https://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/759184/zapytanie_ofertowe_na_remont_dzwonnicy_kosciola_pw_sw_stanisla

 

ZAPRASZAMY !!!