Termomodernizacja budynku parafii

„Termodernizacja budynku parafii oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 36 kWp” w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl w formie dotacji, w kwocie 301,436,00zł.

Nowoczesne panele fotowoltaiczne na dachach budynków parafialnych oraz termomodernizacja organistówki, docieplone ściany, stropy, poddasza i podłogi oraz zmodernizowany system grzewczy, takie między innymi efekty udało się osiągnąć dzięki dofinansowaniu przyznanemu parafii św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał ówczesny proboszcz parafii, ks. Sławomir Krasiński. Prace termomodernizacyjne trwały od połowy 2019 roku. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 36 kWp wystarcza zarówno na potrzeby systemu grzewczego budynków jak i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo osiągnięcie efektu ekologicznego zapewnia zastosowanie w budynku organistówki docieplenia pianką poliuretanową ścian zewnętrznych, podłogi, stropu, dachu i poddasza. Te wszystkie prace pozwolą też pozyskiwać ciepło w sposób bardziej ekonomiczny oraz ekologiczny. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki środkom Funduszu udało się sprawnie przeprowadzić termomodernizację budynków parafii oraz pozyskiwać darmową energię elektryczną– mówi ks. Tadeusz Szczepan Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieczfni Kościelnej. Budynek organistówki docelowo stanie się miejscem spotkań dla różnych grup działających na terenie parafii oraz gminy Wieczfnia Kościelna. Będzie on czynny cały rok dzięki zamontowanemu ogrzewaniu podłogowemu i wykonanym pracom termomodernizacyjnym

Grafika 1: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 2: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 3: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 4: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 5: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 6: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 7: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 8: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 9: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 10: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 11: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 12: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 13: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 14: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 15: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 16: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 17: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 18: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 19: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 20: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 21: Termomodernizacja budynku parafii
Grafika 22: Termomodernizacja budynku parafii