Remont kaplicy w Kuklinie

„Remont elementów drewnianych

i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji

XVIII-wiecznej kaplicy pw. Świętej Anny w Kuklinie”

 

Cel operacji: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji XVIII - wiecznej kaplicy pw. Świętej Anny w Kuklinie

Efekty realizacji operacji: w ramach projektu wykonano remont elementów drewnianych i murowanych elewacji XVIII - wiecznej kaplicy pw. Świętej Anny w Kuklinie. Kaplica jest zabytkiem o znacznej wartości historycznej i kulturowej wpisaną do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 9 kwietnia 1962 r, nr rej. A-136.  Wykonane zostały następujące prace remontowe:

  • renowacja elewacji drewnianej,
  • izolacja fundamentów,
  • renowacja tynków wewnętrznych ścian kruchty, 
  • obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe.

Operację współfinansowano ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”