Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego 08.01.2023

  1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem.
  2. Spotkanie dla uczniów klas IV  i ich rodziców w następną niedzielą po Mszy Świętej o godz. 12.00
  3. A w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Podczas każdej Mszy Świętej będziemy mieli możliwość odnowić przyrzeczenia Chrztu Świętego. Dziękuję państwu Aldonie i Arturowi Wiśniewskich za posługę w naszej parafii.   
  4. Do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego.
  5. Dziękuję za wszelkie wpłaty na prace remontowe przy remoncie wież kościelnych.  
  6. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Dziękujemy za dotychczasowe spotkania. Dziękuję za dotychczasowe ofiary składane przy okazji kolędy. Powiem otwarcie. Jeśli cała parafia podejdzie tak jak w tym tygodniu, to po kolędzie możemy mieć spłacone ok. 60% tego, co nam zostało do spłacenia. Rozkład kolędy w tym tygodniu. Kolęda z Kuklina przeznaczona jest na poczet prac, które będą prowadzone przy kościele filialnym w Kuklinie.
  7. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące: Dawid Lipiński, zamieszkały w Wieczfni Kościelnej parafia tutejsza i Zuzanna Jackowska zamieszkała w parafii Grudusk, zapowiedź 1. Osoby, które wiedzą o przeszkodach zobowiązane są powiadomić kancelarię parafii.
  8. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:
    • Zbigniew Mirosław Zawodnik z Windyk

Zmarłego polecajmy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...