Sakramenty i potrzebne dokumenty

Dokumenty potrzebne do chrztu:

 1. Akt urodzenia dziecka,
 2. Chrzestni – zaświadczenie z własnej parafii o braku przeszkód do pełnienia tej roli.
 3. Chrzestnymi nie mogą być osoby związane związkami cywilnymi, żyjące w związkach niesakramentalnych, zamieszkujące "razem", niepraktykujące życia zgodnego z wiarą.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:

 1. Dowód osobisty,
 2. Specjalna metryka chrztu,
 3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 4. Zaświadczenia z USC (ślub konkordatowy)

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

 1. Akt zgonu
 2. Jeśli zmarły/a mieszkał/a w innej parafii – zaświadczenie od miejscowego księdza proboszcza o postawie wiary zmarłej osoby.

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

 1. Zgłosić się do parafii, by ustalić dzień i godzinę pogrzebu!
 2. Skontaktować się z firmą pogrzebową.
 3. W międzyczasie odebrać od lekarza kartę zgonu i uzupełnić ją w USC (otrzymujemy akt zgonu).
 4. Będąc w posiadaniu karty zgonu i aktu zgonu zgłosić się do kancelarii parafialnej. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła.
 5. Po wypełnieniu wszelkich formalności należy skontaktować się z grabarzem, ustalając z nim sprawy związane bezpośrednio z pochówkiem na cmentarzu.
 6. Dalsze szczegóły co do przebiegu uroczystości pogrzebowej ustalamy z księdzem podczas wizyty w kancelarii.