Intencje mszalne

w okresie od 30 czerwca 2024 r. do 28 lipca 2024 r.

30/06/2024 XIII Niedziela Zwykła
 
08:30    † Wiesławę Brzozowską
10:00    † Jana i Mariannę Szymańskich
10:00    † Mariannę Kaszuba
12:00    Za parafian
16:00    † rodziców Kosińskich; Krzysztofa Kosińskiego
16:00    † Antoniego Szypulskiego w 15 r. śm
 
01/07/2024 Poniedziałek
17:30    † Mariana Piotrkowskiego - w dniuu imienin
18:00    † Annę, Józefa, Genowefę, Mariana, Klementynę i Pawła Krajewskich

 
02/07/2024 Wtorek
17:30    † Zdzisława Dudek pog 5/6
18:00    † Kazimierza Podowskiego; zmarłych z całej rodziny Podowskich i Wąsowskich

 
03/07/2024 Środa
17:30    † Jadwigę Zagożdżon pog 3/8
18:00    † Barbarę Bielską pog 5/7 ; Henryka Bielskiego

 
04/07/2024 Czwartek
17:30    † Bogusławę Kędzierską pog 1/6
18:00    † Karola Kołakowskiego pog 32/35

 
05/07/2024 Piątek
07:30    † Kazimierę, Jana, Henryka i Danutę Żbikowskich
17:00    † KUKLIN Mariannę i Ludwika Chmielewskich - w rocznicę śmierci od dzieci, wnuków i prawnuków
18:00    † Artura Jędrzejewskiego; Zofię i Rajmunda Ostrowskich

 
06/07/2024 Sobota
17:00    † Franciszka Kurządkowskiego
17:30    † Kazimierza Bartkowskiego w 5 r. śm; Janinę Bartkowską, Alinę Czerwińską
18:00    † Zygfryda i Aleksandrę Rudzińskich
18:00    † Beatę Abraham

 
07/07/2024 XIV Niedziela Zwykła
08:30    † Helenę i Konstantego Sobotka; Reginę Sobotka
08:30    † Kazimierę i Eugeniusza Tyburskich; Edwarda i Mariannę Falbin; Małgorzatę Tyburską; Iwonę Tyburską
10:00    † Janinę i Edwarda Chmielewskich; rodzinę Fronczewskich - intencja od syna i wnuczka Jana z rodziną
12:00    Za parafian
16:00    † Wiktora Bułak
16:00    † Jadwigę, Leonarda i Stanisławę Jastrzębowskich

 
08/07/2024 Poniedziałek
17:30    † Zbigniewa Chudy pog 1/8
18:00    † Eugeniusza Han w r. śm - od dzieci

 
09/07/2024 Wtorek
17:30    † Teresę Bergolc pog 1/7
18:00    † Krystynę i Janusza Kaweckich; Romana Kaweckiego

10/07/2024 Środa
17:30    † Jadwigę Skowrońską pog 1/6
18:00    † Karola Kołakowskiego pog 33/35

 
11/07/2024 Czwartek
17:30    † Kazimierza Suchodolskiego
18:00    † Mariana i Wacławę Szczepkowskich

 
12/07/2024 Piątek
17:30    † Bogusławę Kędzierską pog 2/6
18:00    † Jadwigę Zagożdzon pog 4/8

 
13/07/2024 Sobota
17:00    † Zdzisława Majerana; rodzinę Majeran; Agnieszkę i Jerzyka
17:30    † Mariana Matusiaka
18:00    † Wiesławę i Henryka Szymańskich

 
14/07/2024 XV Niedziela Zwykła
08:30    † Józefa Marchlewicza  w 3 r. śm; rodziców Bieranowskich - od żony i dzieci z wnukami
08:30    † Jadwigę, Wacława i Mirosława Mróz
10:00    † Henryka Osieckiego; rodziców Osieckich
12:00    Za parafian
16:00    † Jana Zdunkiewicza
16:00    † Kazzimierze, Konstantego, Jerzego i Jana Gajewskich
 
15/07/2024 Poniedziałek
17:30    † Wacława Gadomskiego w 21 r. śm - od dzieci
18:00    † Wacława Gadomskiego

 
16/07/2024 Wtorek
17:30    † Zbigniewa Chudy pog 2/8
18:00    † Józefa Szklarskiego - intencja od rodziny
 
17/07/2024 Środa
17:30    † Krzysztofa Sęk w 8 r. śm
18:00    † Reginę i Jana Dąbrowskich - od dzieci

 
18/07/2024 Czwartek
17:30    † Jadwigę Zagożdżon p[og 5/8
18:00    † Jana Zakrzewskiego - 14 r. śm; Władysławę , Stanisława i Pelagię Zakrzewskich

 
19/07/2024 Piątek
07:30    † Marka Kołakowskiego; Karolinę i Leonarda Kołakowskich
17:30    † Stanisława Stajszczaka
18:00    † Zofię i Józefa Siemianowskich

 
20/07/2024 Sobota
16:00    Ślub Lidii i Mariusza
18:00    † Bożenę Rutkowską w 7 r. śm
18:00    † Czesława i Teodozję Szypulskich

 
21/07/2024 XVI Niedziela Zwykła
08:30    † Henryka Sieczkę w 4 r. śm
08:30    † Kazimierę Nowakowską w 5 r. śm
10:00    † Eugenię i Tadeusza Fabisiak w r. śm - od córki  KUKLIN
10:00    † Wiesława Gieszczyńskiego w 1 r.śm; rodziców Bonifacego i Irenę Gieszczyńskich; dziadków Ludwińskich i Gieszczyńskich
12:00    KUKLIN SUMA ODPUSTOWA
16:00    † Irenę i Janusza Boguckich; Łukasza Węgierskiego
 
22/07/2024 Poniedziałek
17:30    † Zbigniewa Chudy pog 3/8
18:00    † Bogusławę Kędzierską pog 3/6
 
23/07/2024 Wtorek
17:30    † Mariannę Han w 20 r. śm - od męża i córek
18:01    † Jadwigę Zagożdzon pog 6/8
 
24/07/2024 Środa
17:30    † Terese Bergolc pog 2/7
18:00    † Andrzeja Jaroch

 
25/07/2024 Czwartek
07:30    † Krzysztofa Pszczółkowskiego
17:30    † Krzysztofa Jachymowskiego
18:00    † Agnieszkę, Kazimierza i Roberta Szordykowskich

 
26/07/2024 Piątek
07:30    † Annę i Franciszka Grymuza
17:30    † Zofię i Andrzeja Maciak; Dorotę i Barbarę Piotrkowskich
18:00    † Annę Oman

 
27/07/2024 Sobota
17:00    † Romana Boguszewskiego
17:30    † Jadwigę, Teresę i Romana Rosińskich
18:00    † Stanisława Chmielińskiego w 40 r. śm; rodziców Chmielińskich i Żabińskich

 
28/07/2024 XVI Niedziela Zwykła
08:30    † Daniela Rzepczyńskiego
08:30    † Emilię i Ludwika Boćkowskich; c. r. Boćkowskich
10:00    † Zofię i Stefana Kujawa; Jerzego i Pawła Maranowskich; Franciszka Chmielewskiego
12:00    Za parafian
16:00    † Stanisława i Annę Świątkowskich - od rodziny